Page content

Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten introduceert de Restschuldlening

Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten introduceert de Restschuldlening

In Nederland hebben zo’n 1 miljoen huishoudens een huis of appartement waarvan de schuld hoger is dan de waarde van de woning. Het huis staat ‘onder water’ zoals dat heet. Wanneer deze huishoudens een nieuwe woning willen kopen komen ze vaak voor het feit te staan dat de financiering van de nieuwe woning een probleem oplevert. Door het hebben van een zogenaamde ‘onder water hypotheek’ zijn zij niet in staat te kunnen verhuizen en doorstromen. Dit is een grote belemmering voor de  doorstroming van de woningmarkt.

Om deze huishoudens te helpen bij het doorstromen naar een nieuwe woning heeft de SVn (stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten) de zogenaamde Restschuldlening geïntroduceerd. Met deze restschuldlening kan de particuliere huizenbezitter beschikken over de financiële middelen om de restschuld van de woning die zij achterlaten te kunnen financieren. Hierdoor zal het verhuizen wel mogelijk worden waardoor de doorstroming van de woningmarkt weer wordt gestimuleerd.

De restschuldlening zal worden verstrekt vanuit een nieuw op te richten provinciaal restschuldfonds. Het is hierdoor voor particulieren alleen mogelijk gebruik te maken van deze lening wanneer de provincie waarin zij wonen deelneemt.

De deelnemende provincies zijn terug te vinden op de website van de SVn. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u hier terecht. Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten.

    Comment Section

    0 reacties op “Het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten introduceert de Restschuldlening

    Plaats een reactie


    *