Page content

Splitsingsakte

Wat is een splitsingsakte?

Splitsingsakte: Ook wel akte van splitsing genoemd is een notarieel document dat de basis is van de vereniging. Met de akte van splitsing wordt een onroerende zaak gesplitst in appartementsrechten. In de akte staat de omschrijving van de te splitsen onroerende zaak en worden de appartementsrechten die door de splitsing ontstaan omschreven.

Wat is een splitsingstekening?

Aan de akte van splitsing wordt een tekening gehecht, waaruit de omvang van de privégedeelten blijkt.

Bij de splitsingsakte hoort een splitsingstekening. Hierop staan de grenzen tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten. De splitsingsakte en –tekening zijn bij het Kadaster ingeschreven en voor iedereen in te zien

In de akte wordt een reglement van splitsing opgenomen. Veelal wordt verwezen naar modelreglementen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, met aanvullingen en wijzigingen.

In de akte wordt ook de Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht. Er staan onder meer regels in over het beheer van de gemeenschap, het uitschrijven van een vergadering, de wijze waarop besluiten worden genomen, de wijze waarop besluiten worden uitgevoerd, de wijze waarop middelen worden beheerd en wie de VvE mag vertegenwoordigen. Dit zijn de statuten van de VvE en deze maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de akte van splitsing.

De VvE kan de splitsingsakte wijzigen. Hiervoor is 80 % van de stemmen in een VvE-vergadering nodig. Het kan zijn dat in de akte staat dat hier 100 % voor nodig is.

    Comment Section

    0 reacties op “Splitsingsakte

    Plaats een reactie


    *