Page content

Wat is koopgarant?

Wat is koopgarant?

Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u niet zomaar, want soms wegen de voordelen niet op tegen de bijkomende nadelen. Men moet rekening houden met het inkomen, is de markt wel interessant op het moment dat het huis weer verkocht moet worden en wat doe ik als mijn huis in waarde daalt. Kunt u om bovenstaande redenen geen eigen woning kopen, dan is de koopgarant regeling wellicht iets voor u. Dit is een speciale manier van kopen waarbij de woning geheel van u is, maar de risico’s van het kopen worden verminderd.

Wat houdt de koopgarant regeling in?

Met Koopgarant krijgt u de mogelijkheid een woning te kopen met een korting op de marktwaarde. Het kortingspercentage bepaalt u zelf en ligt tussen de 15% en 25%.(in stappen van 5%; dus 15; 20 of 25%)

Op het moment dat u besluit de woning weer te verkopen, koopt de corporatie deze gegarandeerd weer van u terug. U kunt het huis dan niet op de vrije markt te koop aanbieden. De eventuele winst óf het verlies bij verkoop deelt u met de corporatie. Voor de koop worden afspraken gemaakt over welk percentage hierbij wordt gebruikt. Koopgarant biedt kopers door deze afspraken een aanzienlijke beperking van risico’s, gecombineerd met een lagere prijs.

De voor- en nadelen van Koopgarant

  • Lagere marktprijs, meer mogelijkheden Door de korting kunt u uw woning financieren met aanzienlijk lagere maandlasten. Op deze manier houdt u geld over voor andere zaken of kunt u net die woning kopen die normaal gesproken buiten uw budget valt.
  • Terugkoopgarantie De corporatie is verplicht de woning binnen drie maanden weer van u terug te kopen wanneer u besluit te gaan verhuizen. Hiermee bent u af van de onzekerheid of er wel een koper komt opdagen. Tegenover deze garantie staat dat u de woning niet op de vrije markt mag verkopen.
  • Delen van verlies en winst Wanneer u de woning aan de corporatie verkoopt, wordt deze getaxeerd door een onafhankelijke taxateur om de marktwaarde vast te stellen. Bij een daling van de waarde deelt u het verlies met de corporatie. Koopgarant verkleint het risico wanneer huizenprijzen zakken. Wanneer uw woning meer waard is geworden, deelt u de winst met de corporatie. Hoeveel van de waardestijging u ontvangt, hangt af van de korting die u bij aankoop hebt gekregen.
  • Uw verbouwing op waarde geschat Een nieuwe keuken, badkamer of dakkapel betekenen naast een verhoging van het woonplezier ook vaak een aardige waardestijging van uw huis. De winst van de investeringen is bij verkoop volledig voor u. Deze verbete- ringen worden, mits goed uitgevoerd en volgens de bouwvoorschriften, apart getaxeerd en buiten de waardedeling gehouden.
  • Volledig eigendom Een koopgarantwoning is helemaal van u, met alle voordelen en plichten die daarbij komen kijken. U mag de woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken.
  • Onderhoud gegarandeerd Wanneer u een appartement koopt met Koopgarant wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE wordt beheerd door een bestuurder die bij Koopgarant moet voldoen aan hoge eisen. Zo moet de VvE onder meer beschikken over een goed meerjarenonderhoudsplan en begroting en voldoende reserveren om het geplande onderhoud uit te kunnen voeren. Op deze manier is het onderhoud aan uw appartement gegarandeerd. Ook eigenaren van eengezinswoningen moeten zorgen voor een goed onderhoud. Een goed onderhouden woning is gunstig voor de marktwaarde.

Zelfbewoningsplicht

Als u onder koopgarant koopt bent u ook verplicht zelf de woning te bewonen. U mag de woning niet verhuren of als bedrijfsruimte gebruiken. Zo worden vervelende situaties in het wooncomplex voorkomen.

Erfpacht bij koopgarant

Bij Koopgarant wordt een recht van erfpacht gevestigd. Hierdoor is de terugkoopregeling veilig gesteld bij een eventuele executieveiling. Bij de verkoop wordt het erfpachtrecht eeuwigdurend gevestigd, de canon wordt eeuwigdurend afgekocht. Na terugkoop door de corporatie of ontwikkelaar gaat het erfpachtrecht teniet door vermenging. De kopers worden op deze manier feitelijk en economische volledig eigenaar en de erfpacht is geen enkele belemmering voor de financiering.

Financiering bij koopgarant

Kopers van een Koopgarantwoning hebben recht op hypotheekrenteaftrek, mits Koopgarant op de juiste wijze wordt toegepast. Voorwaarde voor toepassing van de fiscale ‘eigenwoning- regeling’ is dat de aanbieder zich houdt aan de Koopgarantmodelbepalingen, die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Op grond van een protocol met de Belastingdienst toetst OpMaat dit. Voor de financiering van een woning die met Koopgarant is gekocht kan de koper Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen.

Een eigen huis, de juiste keuze?

Het gevoel om baas te zijn in eigen huis is één van de redenen om een huis te kopen. Vergeet niet dat eigen woningbezit ook verplichtingen met zich meebrengt, zoals verzekeringen, belastingen en onderhoud.

Met de koopgarant regeling zijn er nog meer voordelen aan het eigen woningbezit. Hiermee krijgt u alle voordelen van een eigen huis, maar niet de zorgen wanneer u deze weer wilt verkopen. Koopgarant is er voor iedereen die graag een koopwoning wil en lagere maandlasten wil koppelen aan een lager risico.

Of koopgarant ook voor u aantrekkelijk is, bepaalt u natuurlijk zelf. Uw NVM aankoopmakelaar helpt u graag bij het maken van die beslissing.

Comment Section

0 reacties op “Wat is koopgarant?

Plaats een reactie


*